Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport september

Fortsatt succé för företagsobligationsfonderna

Under september har de långa räntorna fallit på grund av att USA meddelat att de skall fortsätta med stödköp av statspapper. Då de båda fonderna har en kort ränterisk påverkas de endast nämnvärt av långräntornas rörelser. Samtidigt som Simplicity Företagsobligationer firar sin 1½ årsdag närmar sig fonden 1,5 miljarder i förvaltat kapital. Uppgången sedan årsskiftet är för Simplicity Företagsobligationer + 4,2 % och Simplicity Global Corporate Bond + 6,2 %.  

Läs mer om utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer

Simplicity Norden 11 år

Den 23 september fyllde Simplicity Norden 11 år. De andelsägare som varit med från början har fått en avkastning på + 314 %. Fondens jämförelseindex (MSCI Nordic TR Net SEK) har under samma period haft en avkastning på + 188 %. Simplicity Norden steg ytterligare under september vilket gör att vi kan summera uppgången hittills i år till + 20,1 %. Eniro, Axis, Fortum och norska Golden Ocean är ett urval av aktier som bidrog till fondens uppgång under september. 

Återhämtning för tillväxtfonderna

Tillväxtmarknaderna steg kraftigt under september. Riskaptiten kom tillbaka efter oron som speglat marknaden under sommaren. USA´s centralbankschef överraskade genom att inte minska på stimulanserna, vilket många förutspått. Övriga orsaker till uppgången är att Ryssland stoppade USA från att anfalla Syrien och att USA och Iran närmade sig diplomatiskt. Simplicity Indien steg under september med 8,9 % vilket var glädjande efter sommarens stora nedgång. 

nedan siffror gäller per 2013.09.30

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden 1,5% 7,7% 10,4% 24,0%
 Simplicity Nya Europa 4,6% 3,5% -0,9% 0,0%
 Simplicity Afrika 3,1% 1,7% -1,8% -0,2%
 Simplicity Asien 1,2% -4,2% -2,1% 9,1%
 Simplicity Kina -0,3% 1,3% -2,6% 7,9%
 Simplicity Indien 8,9% -10,4% -14,4% -18,3%
 Simplicity Balans -1,0% -1,3% -3,6% -0,4%
 Simplicity Företagsobl. 0,52% 1,68% 2,58% 6,37%
 Simplicity Global Corp. 0,79% 2,78% 4,14% n/a
 Simplicity Likviditet 0,11% 0,35% 0,70% 1,54%
 Simplicity Råvaror -4,7% 0,9% -9,4% -14,6%