Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport september

En fantastisk månad
Alla våra fonder steg i september. Det är många faktorer som ligger bakom den senaste månadens breda uppgång.  Den amerikanska centralbanken beslutade om ett tredje stimulanspaket för att återuppliva ekonomin efter att arbetslösheten legat över 8 % 44 månader i rad. Samtidigt meddelade den europeiska centralbanken att man står redo att köpa obegränsat med statsobligationer från krisländerna. Simplicity Indiens kraftiga uppgång på 12,1 % beror främst på att den indiska centralbanken stimulerat ekonomin genom att sänka säkerhetskravet för indiska banker vid utlåning, den så kallade (Cash Reserve Ration). I Sverige sänkte den svenska riksbanken reporäntan, vilket bidrog till att börsen steg med 2,9 %. 

Simplicity Norden 10 år
Fonden har fyllt jämnt och vi kan glädja oss med att den stigit med 233 % sedan fondstart. Index har under samma period stigit med 142 %. Detta placerar fonden bland de främsta Nordenfonderna.  
 

Fortsatt framgång för Företagsobligationer
I september fortsatte Simplicity Företagsobligationer stiga med drygt 1 %. Den har under sina första 6 månader genererat en avkastning på 4 %. 

Läs mer om Simplicity Företagsobligationer


Råvarubrevet
Den 30 september fyllde Simplicity Råvaror 1 år. Den återhämtning vi sett i augusti inom basmetallerna fortsatte även under september. Läs mer om utvecklingen på råvarumarknaden och Simplicity Råvaror i Råvarubrevet.

Läs hela Råvarubrevet här

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2012.09.30

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 24 mån 2012
 Simplicity Norden 4,1% 7,4% -1,5% 9,8%
 Simplicity Nya Europa 5,0% 6,1% -19,8% 4,2%
 Simplicity Afrika 2,4% 2,9% -8,4% 8,2%
 Simplicity Asien 2,8% 0,5% -10,1% 5,3%
 Simplicity Kina 5,0% -2,3% n/a -2,1%
 Simplicity Indien 12,1% 7,1% -23,9% 15,3%
 Simplicity Balans 0,8% -0,6% -13,6% 1,1%
 Simplicity Företagsobl. 1,05% 3,22% n/a 3,99%
 Simplicity Likviditet 0,22% 0,67% 4,94% 2,10%
 Simplicity Råvaror 5,0% 5,4% n/a 0,3%

Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se