Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport oktober

Världsekonomin räddad igen

Under oktober var alla blickar återigen riktade mot USA. Månaden började svagt negativt på samtliga börser världen över. Alla väntade nervöst på beslutet kring det amerikanska skuldtaket. I mitten av månaden var börsrörelserna genomgående positiva och den 17 oktober, i sista sekunden, kom beskedet och börserna reagerade mycket positivt på agerandet från den amerikanska kongressen som  röstade igenom en budgetförlängning vilket innebar att den statliga verksamheten kunde öppnas igen. Detta beslut var helt avgörande för tillväxtländer som exempelvis Indien som tidigare i år drabbats hårt av både sjunkande börs och valutakurs. Hade beskedet varit det motsatta hade vi förmodligen fått se en kapitalflykt från tillgångar som upplevs som osäkra, såsom tillväxtländerna. Simplicity Indien hade månadens kraftigaste uppgång på 9,8 %. I Östeuropa har nästan alla länder i höst inlett en ekonomisk återhämtning efter att ha bottnat ur under andra kvartalet. I de flesta östeuropeiska länder drivs konjunkturuppgången initialt av främst växande privatkonsumtion, men även av ökad export. Simplicity Nya Europa har under de tre senaste månaderna haft en uppgång på drygt 10 %. 

Simplicity Norden har fortsatt sin klättring uppåt även under oktober med en uppgång på 5,7%. Anledningen till att Simplicity Nordens portfölj steg så mycket mer än vad svenska börsen gjorde under månaden är att de norska innehaven genererade stora uppgångar.
Bland de norska innehaven var de största uppgångarna i DNO, Schibsted och DNB, som steg 26%, 17% respektive 15%. Eniro (+20%) och SEB (+15%) var de största svenska bidragsgivarna till portföljen.

På räntemarknaden var det förvånansvärt lugnt trots den amerikanska oron. Simplicitys företagsobligationsfonder steg under månaden med 0,65 % för den nordiska respektive 1,00 % för den globala. Med dagens ränteläge ligger Simplicity Företagsobligationer på en förväntad årsavkastning på ca 4 % efter avgifter och Simplicity Global Corporate Bond på ca 6 %.

Läs mer om utvecklingen i Simplicity Norden
Läs mer om utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer

Simplicity Likviditet 7 år

Vår korta räntefond, Simplicity Likviditet, placerar hela tiden till rådande marknadsräntor, vilket innebär att kunden alltid kan förvänta sig en mycket konkurrenskraftig ränta på sitt investerade belopp. Fonden har sedan start stigit med 19,9%, motsvarande siffra för jämförelseindex är 13,05%.

nedan siffror gäller per 2013.10.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden 5,7% 6,3% 12,7% 30,0%
 Simplicity Nya Europa 7,2% 10,1% 4,4% 7,6%
 Simplicity Afrika 4,9% 5,2% 2,1% 3,9%
 Simplicity Asien 3,4% -0,6% -1,9% 10,9%
 Simplicity Kina 4,9% 6,5% 0,4% 6,9%
 Simplicity Indien 9,8% 4,8% -9,1% -7,9%
 Simplicity Balans 1,3% 0,1% -1,7% 1,4%
 Simplicity Företagsobl. 0,65% 1,62% 2,47% 6,22%
 Simplicity Global Corp. 1,00% 2,18% 3,55% n/a
 Simplicity Likviditet 0,13% 0,36% 0,72% 1,49%
 Simplicity Råvaror 1,0% 0,9% -2,5% -9,2%