Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport oktober

Simplicity Kina är med i vändningen

Simplicity Kina fyllde 2 år den 29 oktober. Samtidigt publicerades en artikel på Di.se som berättar att september månads industrisiffror visar tydliga tecken på vändning. Vinsterna i Kinas viktiga industrisektor steg med 7,8 procent i september jämfört med ett år tidigare. Finansministeriet i Peking räknar med att Kinas tillväxttakt börjar stiga igen under det fjärde kvartalet, efter nästan två års inbromsning. Simplicity Kina är med i vändningen och har under de två senaste månaderna stigit med drygt 10 %. 

Läs hela artikeln på Di.se här

Simplicity Företagsobligationer ökar snabbt

Simplicity Företagsobligationer växer rekordsnabbt. Det förvaltade kapitalet är i dagsläget knappt en halv miljard kronor. En stor del av fondens framgång beror givetvis på att fonden under sina sju första månader redan givit en positiv avkastning på 4,81 %. Simplicity Företagsobligationers målsättning är att generera en avkastning på runt 5 % årligen.

Läs mer om Simplicity Företagsobligationer

Råvarubrevet

Efter två positiva månader var det något mer turbulent på råvarumarknaden under oktober. Läs mer om utvecklingen på råvarumarknaden och Simplicity Råvaror i Råvarubrevet.

Läs hela Råvarubrevet här
 

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2012.10.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 24 mån 2012
 Simplicity Norden 0,8% 5,6% -2,3% 10,8%
 Simplicity Nya Europa -0,3% 2,6% -22,2% 3,8%
 Simplicity Afrika 0,8% 0,6% -8,1% 9,1%
 Simplicity Asien 1,7% 1,3% -9,1% 7,2%
 Simplicity Kina 5,8% 5,4% -15,2% 3,6%
 Simplicity Indien -2,5% 6,7% -28,7% 12,4%
 Simplicity Balans -0,4% -0,3% -15,0% 0,7%
 Simplicity Företagsobl. 0,79% 3,08% n/a 4,81%
 Simplicity Likviditet 0,18% 0,64% 5,08% 2,28%
 Simplicity Råvaror -5,0% 2,2% n/a -4,7%

Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se