Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport maj

Bra start för Simplicity Företagsobligationer

För två månader sedan startade vi vår senaste fond, Simplicity Företagsobligationer. Intresset har varit mycket stort och fonden efterfrågas av såväl privatpersoner som företag som ett alternativ till bankkontot. Företagsobligationer är ett nytt tillgångsslag i Simplicitys utbud och ska ses som ytterligare en pusselbit i en långsiktig portfölj. Fonden består av en portfölj med 30 till 50 företagsobligationer utgivna av välkända nordiska företag. Målsättningen är att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå. Med dagens ränteläge förväntas fonden ge en effektiv årsavkastning omkring 5 procent. Simplicity Företagsobligationer är valbar inom Premiepensionssystemet.

Läs mer om Simplicity Företagsobligationer


Råvarubrevet

Oron i Europa skakar om råvarumarknaden. Läs mer om utvecklingen på råvarumarknaden och Simplicity Råvaror i Råvarubrevet.

Läs hela Råvarubrevet här
 

Simplicity Balans ökar räntedelen

Simplicity Balans har, på grund av det oroliga marknadsklimat som råder, kontinuerligt minskat aktieexponeringen under våren. Fonden är nu i stort sett placerad helt i räntebärande värdepapper med endast 1% exponering mot aktier. 

Följ Simplicity Balans innehav och utveckling

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2012.05.31

Våra fonders utveckling

1 mån 12 mån 24 mån 2012
 Simplicity Norden -8,9% -13,7% -1,4% 2,6%
 Simplicity Nya Europa -12,5% -24,0% -24,2% -4,2%
 Simplicity Afrika -5,8% -0,7% -4,7% 6,1%
 Simplicity Asien -2,9% -1,9% -6,5% 5,4%
 Simplicity Kina -3,2% -3,5% n/a 4,3%
 Simplicity Indien -5,8% -15,3% -27,3% 4,2%
 Simplicity Balans -1,8% -7,7% -13,8% 2,3%
 Simplicity Företagsobl. 0,39% n/a n/a 0,48%
 Simplicity Likviditet 0,23% 2,8% 4,24% 1,22%
 Simplicity Råvaror -3,1% n/a n/a 0,0%

Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se