Simplicity Lägesrapport
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Ändring i fondbestämmelserna
Simplicity Likviditet genomför en ändring av fondbestämmelserna för att även fortsättningsvis kunna skapa en konkurrenskraftig ränta. Ändringen innebär att fonden får förlänga löptiden på innehaven till att i genomsnitt högst uppgå till 2 år och att räntebindningstiden högst får uppgå till ett 1 år i genomsnitt. Ändringen börjar gälla omgående.
Fortsatt uppåt för Simplicity Indien
Bombaybörsen har stigit 20 % i år. En stark bidragande orsak är regeringsskiftet i landet och att investerare nu spekulerar i de kommande reformerna som ska få fart på tillväxten. Uppgången avspeglar sig i Simplicity Indien som har stigit 21,2 procent sedan årsskiftet.
ECB stimulerade marknaden
Den stora händelsen i juni var den europeiska centralbankens beslut om att sänka styrräntan och ge ytterligare stimulanser till marknaden, vilket möttes positivt av både aktie-, ränte- och kreditmarknaden. Detta resulterade även i fallande långräntor. Simplicity Företagsobligationer har i skrivande stund haft en avkastning på +2,8 % och Simplicity Global Corporate Bond +3,8 % i år.
Simplicity Råvaror upphör
Efterfrågan från fondsparare till att investera i Simplicity Råvaror har på senare tid tyvärr varit låg vilket resulterat i att det inte längre går att förvalta fonden på ett effektivt sätt. Fondbolaget beslutade att avveckla fonden Simplicity Råvaror per den 30 juni.
Nedan siffror gäller per 2014.06.30. Klicka på fondnamn för aktuell utveckling och innehav.
Våra fonders utveckling 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Simplicity Norden
-0,4% 6,3% 12,2% 33,5%
Simplicity Nya Europa
0,4% 2,5% -2,2% 6,6%
Simplicity Afrika
1,7% 11,3% 12,5% 17,3%
Simplicity Asien
0,7% 7,0% 7,9% 4,7%
Simplicity Kina
2,6% 8,8% 4,0% 10,6%
Simplicity Indien
5,7% 13,9% 21,2% 18,6%
Simplicity Balans
0,3% 0,7% 0,9% 1,2%
Simplicity Likviditet
0,08% 0,28% 0,57% 1,33%
Simplicity Företagsobl
0,33% 1,28% 2,69% 6,15%
Simplicity Gl Corp Bond
0,44% 1,80% 3,54% 8,70%
Simplicity Råvaror
1,9% 6,2% 7,4% 7,2%
Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | kundservice@simplicity.se