Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport juni

En positiv avslutning på en turbulent månad 

Senaste månaden har varit en orolig period och vi har haft en nedgång inom samtliga tillgångsslag. Oron beror främst på att USA:s riksbank Federal Reserv meddelande i mitten av juni att de planerar att minska sina stödåtgärder, det vill säga minska köpen i statspapper. Marknaden blev då rädd för att det skulle gå för fort vilket ledde till att aktiemarknaden gick ner och marknadsräntorna steg. Att nedgången inte blev större för aktiefonderna beror till stor del på att den svenska valutan försvagades mot nästan samtliga utländska valutor.  Efter en vecka lugnade marknaden ner sig efter beslut om att stödköpen kommer att fortsätta så länge som det behövs. Detta ledde till att börsen vände uppåt och marknadsräntorna nedåt. 

Utvecklingen för räntefonderna 

De stigande marknadsräntorna påverkar inte våra två företagsobligationsfonder nämnvärt då vi i princip tagit bort den risk som kallas ränterisk. Det som påverkar fonderna är kreditrisken som under föregående månad gick upp. Både fonderna har en kort kreditrisk på ca 3 år. Förvaltningen har gått helt enligt förväntan i en sådan här situation. Simplicity Företagsobligationer sjönk med -0,4 % och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med -0,61 %. Fondernas förväntade årsavkastning steg något efter den senaste månadens oro. Med dagens ränteläge ligger nu Simplicity Företagsobligationer  på en förväntad årsavkastning på ca 4-5 % efter avgifter och Simplicity Global Corporate Bond på mellan 6-7 %. 

Läs mer om Simplicity Företagsobligationer
Läs mer om Simplicity Global Corporate Bond


Glad sommar!

Sommaren är här och vi på Simplicity vill önska dig en glad sommar och en trevlig semester! Vi har öppet som vanligt alla vardagar kl 8-17.

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2013.06.30

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden -3,9% 2,5% 10,8% 23,6%
 Simplicity Nya Europa -6,2% -4,2% -7,2% 2,5%
 Simplicity Afrika -1,1% -3,5% -6,9% 1,0%
 Simplicity Asien -3,0% 2,2% 8,8% 14,5%
 Simplicity Kina -5,1% -3,8% -3,9% 4,1%
 Simplicity Indien -5,7% -4,4% -9,2% -2,3%
 Simplicity Balans -0,8% -2,4% -1,8% 0,3%
 Simplicity Företagsobl. -0,40% 0,88% 2,45% 7,97%
 Simplicity Global Corp. -0,61% 1,32% 3,17% n/a
 Simplicity Likviditet 0,08% 0,35% 0,69% 1,87%
 Simplicity Råvaror -5,9% -10,2% -11,8% -10,8%