Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport juli

Bra månad för Simplicity Norden  

Simplicity Norden fortsätter leverera en god avkastning och har under juli haft en uppgång i linje med svenska börsen på +7,5 %. Sedan årsskiftet är fonden i skrivande stund +20,4 % vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen uppgång på +14,4 %. Uppgången placerar därmed Simplicity Norden bland de främsta nordenfonderna i år. Den tillhör även toppen i sin kategori under de tre senaste åren.

Fortsatt uppgång i företagsobligationsfonderna 

Efter oroligheterna i juni så har räntemarknaden stabiliserat sig och kommit tillbaka under juli. Simplicity Företagsobligationer är nu återigen på de nivåerna som var innan nedgången i juni. Avkastningen för Simplicity Företagsobligationer under juli månad var + 0,63 %, medan Simplicity Global Corporate Bond gav en avkastningen på hela +1,60 %. Uppgången beror delvis på ett positivt uttalande från European Banking Authority (EBA) vilket var mycket gynnsamt för fondens placeringar i europeiska banker.
Sedan årsskiftet är Simplicity Företagsobligationer i skrivande stund +3,40 %, och Simplicity Global Corporate Bond +5,10 %. 

Läs mer om Simplicity Företagsobligationer
Läs mer om Simplicity Global Corporate Bond

Vad händer i Indien?  

Den senaste tidens nedgång i Simplicity Indien beror till stor del på att den indiska valutan fallit i värde. Bara under juli föll den med drygt - 5 % mot svenska kronan. Landets ekonomi har även påverkats av oron för att den amerikanska centralbanken Federal Reserv ska minska sina stimulansåtgärder vilket lett till att flera större investerare flyttar kapitalet från utvecklingsländer som Indien till USA. Detta påverkar det indiska näringslivet och aktiemarknaden negativt. Nu hoppas man att Indiens nyutnämnde centralbankschef Raghuram Rajan ska vända den negativa spiralen uppåt igen. 

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2013.07.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden 7,1% 6,1% 13,1% 29,1%
 Simplicity Nya Europa 0,8% -5,2% -7,6% 0,2%
 Simplicity Afrika 1,4% -2,9% -1,2% -0,6%
 Simplicity Asien -0,3% -1,2% 6,7% 13,0%
 Simplicity Kina -0,3% -5,7% -7,9% 5,8%
 Simplicity Indien -6,2% -13,3% -16,3% -6,3%
 Simplicity Balans -0,1% -1,8% -3,9% 0,9%
 Simplicity Företagsobl. 0,63% 0,75% 2,34% 7,66%
 Simplicity Global Corp. 1,60% 1,34% 4,10% n/a
 Simplicity Likviditet 0,12% 0,36% 0,67% 1,78%
 Simplicity Råvaror 1,0% -3,3% -11,8% -7,9%