Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport januari

Stor oro på valutamarknaden

Året började bra på aktiemarknaden. Den 15 januari stängde Stockholmsbörsen på ny historisk rekordnivå. Även övriga nordiska, amerikanska och europeiska börser noterade breda uppgångar i mitten av månaden i samband med att världsbanken höjde sin prognos för den globala tillväxten. Därefter tog oron på marknaden över. Oron beror dels på signaler om en minskad tillväxt i Kina, vilket skulle slå hårt mot många tillväxtekonomiers viktiga råvaruexport, dels den politiska oron i tillväxtländer som bidrar till att utländska investerare flyttar kapitalet från öst till väst  vilket kraftig försvagat flera tillväxtmarknaders valutor. Den sydafrikanska randen har tappat till den lägsta nivån på fem och ett halvt år. Även den ryska rubeln har nått den svagaste nivån på närmare fem år. Detta påverkar våra fonder Simplicity Afrika och Simplicity Nya Europa som investerar i de försvagade valutorna. För Norden och Sveriges del föll börserna i slutet av månaden dels på grund av oron i världen men även på grund av sämre rapporter än väntat. 
 

Bra start på året för räntefonderna

Oron för tillväxtmarknadernas försvagade valutor har fått investerare att söka sig till säkra statspapper, vilket lett till att marknadsräntorna återigen sjunkit till låga nivåer. Detta gynnar främst traditionella obligationsfonder med långa löptider på räntepapper. Simplicity Företagsobligationer och Global Corporate Bond påverkas knappt av räntesvängningar, varken uppåt och eller nedåt då fonderna har en kort ränterisk. Avkastningen i januari har för Simplicity Företagsobligationer varit något bättre än förväntat medan Global Corporate Bond ligger strax under sin nivå. Detta på grund av den oro som varit i januari som främst påverkat globala krediter, för nordiska krediter är det ett fortsatt stort intresse. 

Läs mer om utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer
Läs mer om utvecklingen i Simplicity Global Corporate Bond  


nedan siffror gäller per 2014.01.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden -1,8% 2,6% 9,1% 23,4%
 Simplicity Nya Europa -7,4% -9,1% 0,1% -7,5%
 Simplicity Afrika -9,0% -11,1% -6,4% -7,6%
 Simplicity Asien -2,4% -4,4% -5,0% 1,4%
 Simplicity Kina -3,3% -3,2% 3,1% -5,1%
 Simplicity Indien -0,4% -0,9% 3,9% -13,0%
 Simplicity Balans -1,9% -1,6% -1,5% -5,3%
 Simplicity Företagsobl. 0,58% 1,58% 3,22% 5,72%
 Simplicity Global Corp. 0,39% 1,52% 3,73% 7,99%
 Simplicity Likviditet 0,10% 0,38% 0,74% 1,42%
 Simplicity Råvaror -0,8% -2,8% -2,0% -13,5%