Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport januari

Bra start på det nya året

Aktiemarknaderna världen över har fått en bra start på det nya året. En bidragande orsak till detta är den Europeiska Centralbankens beslut att lämna styrräntan oförändrad. I Kina lyfte aktiemarknaden efter uppgifter om att kvoten för utländska investeringar ska utökas kraftigt. Simplicity Kina har under januari haft en positiv avkastning på drygt 4 %. Simplicity Afrikas nedgång på drygt 4 % beror på att den Sydafrikanska randen (ZAR) försvagats mot den svenska kronan. Detta har orsakats på grund av inflationsoro samt att riksbanken i Sydafrika planerar att höja sin styrränta.
I Norden är det främst banksektorn som bidragit till den positiva utvecklingen. Simplicity Norden har knappt en tredjedel av fondens innehav inom sektorn Finans och Fastighet vilket bidragit till att fonden under januari haft en avkastning på knappt 5 %.

Fortsatt uppgång för Simplicity Företagsobligationer 

Under den senaste månaden, och framför allt i förra veckan, steg de långa räntorna i Sverige. Detta påverkar företagsobligationsfonder med långa löptider på sina innehav negativt då de drabbats av ränterisk. Simplicity Företagsobligationer har genom sin strategi en mycket låg ränterisk och korta löptider på innehaven, vilket varit mycket lyckosamt. Detta gör att fonden fortfarande har en förväntad årsavkastning på mellan 4-5 % efter avgifter, precis enligt vår målsättning. Fonden har startat året med en uppgång på 0,74 %.  

Råvarubrevet

Samtliga våra råvarusektorer hade en positiv utveckling i januari. Läs mer om utvecklingen på råvarumarknaden och Simplicity Råvaror i Råvarubrevet.

Läs hela Råvarubrevet här
 

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2013.01.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden 4,9% 8,1% 14,1% 10,9%
 Simplicity Nya Europa 1,1% 5,7% 8,4% -2,7%
 Simplicity Afrika -4,4% 0,0% 0,6% 1,7%
 Simplicity Asien 1,6% 4,6% 5,9% 6,9%
 Simplicity Kina 4,1% 9,0% 14,8% 5,9%
 Simplicity Indien 1,7% 4,9% 11,9% 2,7%
 Simplicity Balans 2,1% 5,4% 5,0% 0,4%
 Simplicity Företagsobl. 0,74% 2,06% 5,20% n/a
 Simplicity Likviditet 0,14% 0,46% 1,10% 2,50%
 Simplicity Råvaror 1,0% 2,1% 4,4% -9,8%

Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se