Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport februari

Simplicity Norden +7,1 % i februari

De nordiska börserna steg under februari och den svenska kronan är fortsatt mycket stark. I portföljen var det bolag inom Finans och Fastighet såsom Danske Bank, Jyske Bank och Balder som främst bidragit till avkastningen. Simplicity Norden har drygt 40 % av fondens innehav inom sektorn Finans och Fastighet. Under februari har Simplicity Norden gett en positiv avkastning på +7,1%.

Läs mer om utvecklingen i Simplicity Norden


Företagsobligationsmarknaden växer

Den senaste månaden har fonderna haft en uppgång som varit något bättre än förväntat. Avkastningen hamnade på +0,42 % för Simplicity Företagsobligationer och +0,63 % för Simplicity Global Corporate Bond. 2014 har hittills präglats av fallande räntor på grund av den låga inflationen samt de låga inflationsförväntningarna som råder. Båda fonderna har låg ränterisk och har därför inte tjänat något extra på att räntorna fallit men heller inte förlorat något. Under februari fortsatte trenden att många företag väljer att finansiera sig genom företagsobligationsmarknaden, vilket är positiv då utbudet ökar för oss som investerare. Vi bland annat deltagit i nyemissioner i Ship Finance, Stolt Nielsen, DPP och Sagax. 

Läs mer om utvecklingen i Simplicity Global Corporate Bond
Läs mer om utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer


Positiv trend för Simplicity Råvaror

Allt fler investerare tror på stigande råvarupriser under 2014. Hetast är industrimetallerna platina, palladium och koppar enligt en artikel i Dagens Industri. Simplicity Råvaror har i dagsläget cirka 25 % av fondens innehav i dessa metaller. 

Läs hela artikeln från Dagens Industri här

nedan siffror gäller per 2014.02.28

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden 7,1% 7,0% 17,9% 28,4%
 Simplicity Nya Europa 3,3% -6,8% 5,3% -1,1%
 Simplicity Afrika 4,7% -6,3% 0,7% -3,7%
 Simplicity Asien 0,7% -3,5% 0,7% -2,6%
 Simplicity Kina 1,1% -5,0% 2,2% -2,1%
 Simplicity Indien 2,7% 3,3% 21,8% -4,0%
 Simplicity Balans 3,6% 2,5% 2,3% -0,7%
 Simplicity Företagsobl. 0,42% 1,42% 3,21% 5,77%
 Simplicity Global Corp. 0,63% 1,56% 4,00% 8,11%
 Simplicity Likviditet 0,09% 0,33% 0,72% 1,42%
 Simplicity Råvaror 2,3% 1,7% -4,2% -8,9%