Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport februari

Fortsatt uppåt i Norden 

De nordiska börserna fortsatte uppåt även under februari och den svenska kronan är fortsatt mycket stark. I Asien har vi sett en blandad utveckling på börserna under februari. De mindre ekonomierna, som ingår i Simplicity Asien, så som Filippinerna, Indonesien och Pakistan har samtliga haft en positiv avkastning på mellan 5-9 %.  Däremot har har årets uppgång i både Kina och Indien  raderats på kort tid. Detta beror främst på att några av de största bolagen i Indien kommit med rapporter som varit sämre än förväntat. I Kina beror nedgången främst på att myndigheterna stramat åt utlåningsregler för att kyla av fastighetsmarknaden.
 

Simplicity Företagsobligationer fortsätter att prestera  

Simplicity Företagsobligationer och företagsobligationsmarknaden fortsätter att prestera, även om riskaptiten minskade något i mitten av februari för att sedan komma tillbaka igen i slutet av månaden. Främsta anledningen var osäkerheterna inför utgången av valet i Italien. Räntorna, som gick upp kraftigt under januari, gick ner igen med anledning av oron och är fortfarande på historiskt låga nivåer både i Norden men även i Euroregionen som helhet, förutom i de krisdrabbade länderna. Fonden kommer att fortsätta hålla en låg ränterisk för att hantera eventuellt stigande räntor och inflation i framtiden.
 

Råvarubrevet

På råvarumarknaden var det återigen en turbulent månad. Läs mer om utvecklingen på råvarumarknaden och Simplicity Råvaror i Råvarubrevet.

Läs hela Råvarubrevet här
 

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2013.02.28

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
 Simplicity Norden 2,9% 9,0% 16,8% 6,6%
 Simplicity Nya Europa -3,3% 2,0% 6,9% -9,9%
 Simplicity Afrika 0,4% 1,1% 3,7% -1,8%
 Simplicity Asien 4,8% 6,8% 14,7% 10,1%
 Simplicity Kina -2,0% 1,5% 18,8% -1,0%
 Simplicity Indien -6,9% -6,4% 6,7% -7,3%
 Simplicity Balans -1,2% 3,0% 4,4% -4,4%
 Simplicity Företagsobl. 0,37% 1,80% 4,33% n/a
 Simplicity Likviditet 0,09% 0,39% 0,95% 2,33%
 Simplicity Råvaror -2,9% -5,2% -1,1% -10,9%

Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se