Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Succéår för våra företagsobligationsfonder

I början av året kommunicerade vi ut en förväntad årsavkastning för Simplicity Företagsobligationer på mellan 4-5 % och omkring 6 % för Simplicity Global Corporate Bond, efter årets slut kan vi konstatera att vi haft ett fantastiskt år där avkastningen slutade på + 5,9 % för Företagsobligationer och + 8,3 % för Global Corp Bond.
De långa räntorna har vid fyra tillfällen under året stigit nämnvärt, kraftigaste uppgången var under perioden början av maj till sista augusti då 5-årsräntan steg nästan 1 %, på grund av Federal Reserve´s meddelande om att de planerade att minska stödköpen av amerikanska statspapper.
Våra företagsobligationsfonder har i sin strategi haft en mycket låg ränterisk och korta löptider på innehaven vilket gjort att vi kunnat leverera avkastning enligt vår målsättningen med en låg volatilitet(risk) i NAV-kursen.     

Läs mer om utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer
Läs mer om utvecklingen i Simplicity Global Corporate Bond


Året på aktiemarknaden

Precis som för 2012 kan vi konstatera att det återigen varit ett bra år både för aktie- och ränteplaceringar. Generellt har utvecklade aktiemarknader stigit världen över medan tillväxtmarknader har haft en sämre utveckling. De flesta utländska valutor har under året försvagats kraftigt mot den svenska kronan vilket givetvis påverkat avkastning för oss som investerar i svenska kronor. 
Den fond i vårt utbud som utmärkt sig ordentligt under året är Simplicity Norden, vårt flaggskepp. Fonden har under året som gått haft en positiv avkastning under 10 av 12 månader. Totalt under året har fonden stigit med 32 % vilket gör fonden till en av de främsta sin kategori. 

Läs mer om utvecklingen i Simplicity Norden    

 

nedan siffror gäller per 2013.12.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 2013
 Simplicity Norden 1,7% 10,4% 18,9% 31,8%
 Simplicity Nya Europa -2,6% 5,2% 8,9% 1,0%
 Simplicity Afrika -1,7% 2,5% 4,2% -3,0%
 Simplicity Asien -1,8% 1,2% -3,0% 5,5%
 Simplicity Kina -2,8% 5,0% 6,3% 2,2%
 Simplicity Indien 1,0% 9,2% -2,1% -11,1%
 Simplicity Balans 0,8% 1,6% 0,3% -1,5%
 Simplicity Företagsobl. 0,41% 1,65% 3,36% 5,90%
 Simplicity Global Corp. 0,60% 2,41% 3,80% 7,72%
 Simplicity Likviditet 0,15% 0,39% 0,71% 1,48%
 Simplicity Råvaror 0,1% -1,0% -0,2% -12,0%