Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport december

Året som gick

2012 summerades till ett bra år för både aktie- och ränteplaceringar. Aktiemarknaderna steg generellt världen över och bland våra fonder steg Afrika, Norden och Indien mest, med en uppgång på mellan 14-16 %. På räntesidan var det företagsobligationer som var i fokus och vår fond steg med över 6% sedan fondstart 30 mars 2012. 
Året började bra och samtliga av våra aktiefonder hade efter bara två månader av 2012 en avkastning på över 10 %. Bäst hade det gått för Simplicity Indien och Simplicity Nya Europa med en uppgång på dryga 18 %. I mitten av mars kom dock verkligheten i fatt marknaden med en världsekonomi i kris och ett USA med budgetproblem och aktiemarknaderna vände nedåt.
Vid denna tidpunkt startade Simplicity Företagsobligationer, ett nytt tlllgångsslag i vårt utbud och ytterligare ett tillgångsslag i portföljen. Fonden är en stor succé och har under sina första nio månader redan överträffat sin målsättning genom att på denna korta tid ge en avkastning på 6,18 %.

Vid halvårsskiftet började en vändning synas i aktiemarknaden när flera stora beslut togs i Europa men det var först i september, efter positiva besked från både den amerikanska och europeiska centralbanken, som marknaden tog ordentlig fart. Detta i kombination med starka industrisiffror från Kina, som visade tydliga tecken på vändning i tillväxten efter nästan två års inbromsning.

Aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas positivt under resterande del av 2012 och avslutades med glädjande avkastningssiffror för samtliga av våra aktiefonder, en trend som vi hoppas kunna se fortsättningen på även under 2013. 

Råvarubrevet

Under december var det stora variationer i avkastningen bland våra råvaror samt en negativ utveckling av den amerikanska dollarn. Läs mer om utvecklingen på råvarumarknaden och Simplicity Råvaror i Råvarubrevet.

Läs hela Råvarubrevet här

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2012.12.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 2012
 Simplicity Norden 1,0% 3,9% 11,6% 14,1%
 Simplicity Nya Europa 4,3% 4,2% 10,5% 8,5%
 Simplicity Afrika 5,3% 5,5% 8,5% 14,1%
 Simplicity Asien 0,2% 4,7% 5,2% 10,3%
 Simplicity Kina -0,5% 10,8% 8,3% 8,5%
 Simplicity Indien -1,2% 0,5% 7,6% 15,9%
 Simplicity Balans 2,2% 2,8% 2,2% 3,9%
 Simplicity Företagsobl. 0,67% 2,11% 5,39% 6,18%
 Simplicity Likviditet 0,15% 0,49% 1,17% 2,60%
 Simplicity Råvaror -3,4% -4,0% 1,2% -3,7%

Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se