Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Lägesrapport augusti

Simplicity Företagsobligationer gör succé

Simplicity Företagsobligationer är en stor succé på marknaden sedan vi lanserade den i mars i år. Under sommaren mer än fördubblade fonden sitt förvaltade kapital från 80 till över 200 miljoner kronor. Fonden, som har en målsättning att generera en avkastning på runt 5 % årligen, har under sina fem första månader redan givit en positiv avkastning på 2,91 %.

Läs mer om Simplicity Företagsobligationer


Råvarubrevet

Under augusti skedde en stark återhämtning inom hela råvarumarknaden. Läs mer om utvecklingen på råvarumarknaden och Simplicity Råvaror i Råvarubrevet.

Läs hela Råvarubrevet här
 

Tio år med Simplicity

Den 23 september lanserade vi vår första fond, Simplicity Norden. En aktivt förvaltad aktiefond med fokus på de nordiska länderna. Simplicity Norden är vårt flaggskepp och tillhör nu efter knappt tio år de allra främsta i sin kategori mätt i avkastning sedan fondstart. 

Läs mer om Simplicity Norden
 

Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2012.08.31

Våra fonders utveckling

1 mån 3 mån 24 mån 2012
 Simplicity Norden 0,5% 2,8% 2,4% 5,5%
 Simplicity Nya Europa -2,0% 3,6% -21,5% -0,8%
 Simplicity Afrika -2,5% -0,4% -5,8% 5,6%
 Simplicity Asien -3,2% -2,8% -11,0% 2,4%
 Simplicity Kina -5,2% -10,6% n/a -6,8%
 Simplicity Indien -2,4% -1,3% -29,4% 2,9%
 Simplicity Balans -0,7% -1,9% -11,7% 0,3%
 Simplicity Företagsobl. 1,21% 2,42% n/a 2,91%
 Simplicity Likviditet 0,24% 0,65% 4,77% 1,88%
 Simplicity Råvaror 2,5% -4,4% n/a -4,4%

Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se