Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Stark krona drar ner positiv aktieutveckling

Under den senaste månaden har flera av de stora aktieindexen runt om i världen haft en positiv utveckling i lokal valuta. Riksbankens höjning av styrräntan i april har gjort att kronan stärkts ytterligare, vilket direkt påverkar våra aktiefonder med utländsk valutaexponering negativt. För en bättre överblick över världens börsindex och valutor följ länken nedan.
Läs mer i vår marknadsuppföljning

Simplicity Balans aktieexponering

Simplicity Balans, som växlar mellan aktier och säkra räntepapper, har sedan slutet av mars åter börjat investera i aktiemarknaden. Idag utgörs fondens innehav av 21% i aktier och 79% i räntepapper. De aktiemarknader fonden är investerade i är Afrika, Östeuropa, Norden och Indien. 

Följ Simplicity via din iPhone/iPad

Simplicity kan nu som första fondbolag erbjuda iPhone-användare en applikation via App Store.
Läs mer om Simplicity i din iPhone

  Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.

nedan siffror gäller per 2011.04.30.

Våra fonders utveckling

1 mån 6 mån 24 mån 2011
 Simplicity Norden 2,2% 7,3% 49,5% -1,2%
Simplicity Nya Europa -3,6% 0,9% 44,3% -3,5%
Simplicity Afrika -1,0% -8,3% 24,1% -15,0%
Simplicity Asien 2,3% -7,4% 22,1% -10,0%
Simplicity Kina -1,2% -13,3% n/a -11,9%
Simplicity Indien -5,2% -20,5% 35,7% -17,6%
Simplicity Balans -0,8% -5,4% n/a -7,9%
Simplicity Likviditet 0,19% 0,92% 2,36% 0,70%

Ovan siffror gäller per 2011.04.30. Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.

Till Fondernas utveckling på vår hemsida

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email backoffice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se