Klicka här om du inte kan läsa detta nyhetsbrev.

Simplicity

Marknadskommentar Afrika 2011-01-27

Med anledning av oroligheterna i Tunisien och Egypten så vill vi kort informera om aktie- och valutamarknadernas utveckling. Simplicity Afrika har tappat 12% sedan årsskiftet, detta är i linje med hur fondens jämförelseindex har utvecklats.

Förklaringen till nedgången står att finna i främst valutakursförändringar. Den svenska kronan har utvecklats starkt samtidigt som den sydafrikanska randen haft en svag utveckling, vilket fått till följd av den randen försvagats med närmare 10 % mot den svenska kronan. Detta har haft en kraftigt negativ påverkan på fonden som ju är noterad i svenska kronor.

Det skall dock noteras att senare tids oroligheter i ovan nämnda länder inte har haft någon betydande inverkan i fondens negativa utveckling. Endast 6 % av portföljen är för närvarande investerad i Egypten och fonden saknar helt innehav i Tunisien. Den absoluta merparten av fonden är investerad i sydafrikanska aktier.

Här nedan visas fondens utveckling samt ett urval av afrikanska aktiemarknader och valutor som påverkar Simplicity Afrika.
Klicka på fondnamnet för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.
Siffror gäller per 2011.01.26

Utveckling fond

2011 3 mån 24 mån 2010
Simplicity Afrika -12,0% -4,2% 53% 26,9%

Utveckling för ett urval av marknader 2011

utv i Lokal Valuta utv i SEK
Sydafrika (MSCI South Africa Index) -2,5% -11,9%
Egypten (MSCI Egypt Index) -11,6% -15,5%
Nigeria (MSCI Nigeria Index) 13,0% 9,4%
Marocko (MSCI Morocco Index) 6,5% 4,6%

Utveckling enbart valutor 2011

utveckling 2011
ZAR/SEK -9,6%
EGP/SEK -4,4%
NGN/SEK -3,2%
MAD/SEK -1,7%

Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email backoffice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se